Kancelaria WEB

Kancelaria WEB to aplikacja internetowa przeznaczona dla Klientów kancelarii. Umożliwia klientom stały i łatwy dostęp do danych związanych z prowadzonymi sprawami. Klienci kancelarii mają możliwość przeglądania stanu swoich spraw przez internet, 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu w dowolnym miejscu, w którym przebywają. Klient ma możliwość jedynie przeglądania danych – nie może ingerować w ich treść, może jednak wysłać e-mail do kancelarii z ew. uwagami lub informacjami dot. sprawy.

Opcje internetowe w programie Kancelaria umożliwiają współpracę z modułem Kancelaria WEB. Pozwala on śledzić na stronach internetowych stan spraw prowadzonych przez kancelarię dla danego klienta. W programie jest także możliwość ustawienia opcji związanych z wysyłaniem do danego klienta komunikatów o posiedzeniach sądu. Można ustawić częstotliwość wysyłania tych powiadomień, wynikające z tej usługi koszty oraz zwrot grzecznościowy i treść jaką chcemy umieścić w e-mailach informujących o rozprawie.